Ambasadorzy GUMed

StartAmbasadorzy GUMed
Rozwiń

Tytuł Ambasadora może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • nie jest pracownikiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • odniosła znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce oraz w innych dziedzinach uznanych za nobliwe i wyraziła zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na materiałach promocyjnych Uczelni,
  • promuje Gdański Uniwersytet Medyczny w swojej codziennej działalności.

Dotychczasowi Ambasadorzy:

2017

  • dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz – prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, absolwent Wydziału Farmaceutycznego AMG z 1968 r.

2018

  • Joanna Drewla – dyrektor generalna Servier Polska, absolwentka Wydziału Lekarskiego GUMed

2019

  • prof. Anna Dominiczak – wicedyrektor i kierownik College of Medical, Veterinary and Life Sciences University of Glasgow, absolwentka AMG z 1978 r.
  • prof. Barbara Jereczek-Fossa – profesor Radioterapii Onkologicznej na Uniwersytecie w Mediolanie, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku z 1992 roku – z tytułem Primus Inter Pares