Dyplom GUMed

StartDyplom GUMed

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich zatwierdzony Uchwałą nr 36/2021 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 31 maja 2021 r.K.jpg
M.jpg
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 01 czerwiec 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01 czerwiec 2021 r.

Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: nieokreślono