Twoja opinia

StartTwoja opinia

Stały kontakt Uczelni z absolwentami, opinia na temat ukończonych studiów oraz informacje o dalszych losach zawodowych od lat są ważnym elementem doskonalenia jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W anonimowej ankiecie, którą udostępniamy naszym absolwentom prosimy o ocenę jakości kształcenia, warunków studiowania oraz informacje, jak kształtuje się droga zawodowa po studiach. Zapraszamy także do podzielenia się z nami swoimi opiniami i uwagami na temat tego, co warto byłoby poprawić.

Wszystkich absolwentów, którzy dotychczas nie brali udziału w badaniu opinii i losów zawodowych zachęcamy do wypełnienia stale dostępnej na stronie ankiety online. Można wypełnić ją w dogodnym dla siebie terminie.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ OPINII I LOSÓW ZAWODOWYCH TERAZ

Ankieta>>

Keeping in regular contact with our graduates, feedback regarding your educational experience and information about your career development are important elements in ensuring we continuously improve the quality of the education we provide. It allows the Medical University of Gdansk to tailor our courses to more accurately reflect the actual requirements and skills necessary to prepare our graduates for the labour market and to launch successful careers.

In this anonymous online survey, we kindly ask you to assess the quality of your education, your experience attending the Gdansk Medical University and how your professional career is developing post-graduation. We also encourage you to share with us your opinions and comments about ways we may improve.

To participate in this anonymous MUG survey, please complete the survey form that is permanently available on our website. It only takes approximately 10 minutes to complete.

JUST CLICK ON THE BUTTON BELOW:

Ankieta>>