Znani Absolwenci

StartZnani Absolwenci
board_member_dominiczak_anna_170x255.jpg

Anna Dominiczak

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (1978)

Królewski Profesor Medycyny (Interny), University of Glasgow (2009 – do dzisiaj).

Prorektor Uniwersytetu w Glasgow i kierownik College of Medical, Veterinary and Life Sciences University of Glasgow (2010-2020). Specjalista Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia i Endokrynologii, medyczny konsultant honorowy oraz członek Rady do Spraw Zdrowia NHS Greater Glasgow & Clyde Health.

Jedna z wiodących na świecie naukowców zajmujących się chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, genomiką układu sercowo-naczyniowego oraz medycyną precyzyjną. W 2016 r została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego w klasie „Dama Komandor”, a co się z tym wiąże tytułem honorowym Dame (żeński ekwiwalent tytułu Sir). Otrzymała to wyróżnienie z rąk Królowej Elżbiety II za osiągnięcia w dziedzinie badań nad układem sercowo-naczyniowym.

W 2019 roku została mianowana do Rady Badań Medycznych (MRC ) Mistrz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia (Health Innovation Champion). Jest członkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Akademii Nauk Medycznych, Towarzystwa Królewskiego w Edynburgu, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Biologicznego. Jest członkiem British Medical Association, British and Irish Hypertension Society, European Society of Hypertension, International Society of Hypertension, British Endocrine Society, American Physiological Society, British Atherosclerosis Society, British Cardiovascular Society oraz European Atherosclerosis Society.

W latach 2013-2015 była prezesem European Society of Hypertension. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Wielkiej Brytanii i Irlandii. Profesor Dominiczak brała udział w krajowych i międzynarodowych komitetach badawczych i naukowych radach doradczych, w tym w Akademii Nauk Medycznych, Towarzystwie Królewskim w Edynburgu i Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka w Berlinie. W latach 2012-2015 była wiceprezesem ds. Nauk Przyrodniczych Królewskiego Towarzystwa w Edynburgu. Jest przewodniczącą Translational Research Group Rady ds. Badań Medycznych oraz członkiem Rady Dyrektorów Szkół Medycznych, Rady Akademii Nauk Medycznych oraz Naukowej Rady Doradczej Oddziału Inserm. Publikuje obszernie w najlepszych recenzowanych czasopismach (ponad 500 publikacji).


marek-balicki_cropped111.jpg

Marek Balicki

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (1978)

Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). polityk, wieloletni parlamentarzysta, dwukrotny minister zdrowia. Doradca prezydenta RP (1998-2001)

Członek powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy także w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Powołany przez Ministra Zdrowia na pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Działa w różnych organizacjach społecznych i zawodowych. Był wieloletnim prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii. Był inicjatorem powołania stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadził wykłady na studiach i szkoleniach podyplomowych m. in.: z zakresu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, zarządzania w służbie zdrowia oraz praw człowieka. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.

Znani Absolwenci

Wśród absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się wiele znanych osobistości ze świata medycyny i nie tylko. Prezentujemy tu wybitne i wyróżniające postacie życia społecznego i politycznego, a także tych absolwentów uniwersytetu, którzy zdobyli szacunek i uznanie społeczne, stali się znani i sławni, osiągnęli znaczące sukcesy, pełnią odpowiedzialne funkcje lub zajmują wysokie stanowiska.

Z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym związani są m.in.: Anna Dominiczak, córka prof. Joanny Muszkowskiej-Penson oraz prof. Jakuba Pensona, która obecnie pełni funkcję prorektora i kierownika College of Medical, Veterinary and Life Sciences University of Glasgow i Marek Balicki, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki.